Transportlogistic München

Transportlogistic München

W dniach 4-7 czerwca odbyły się największe światowe targi logistyczne w Monachium. Głodni wiedzy i najnowszych trendów musieliśmy tam pojechać. W tym roku odnotowano rekordowa liczbę wystawców wzrost o 10%  oraz odwiedzających o ok 5% w porównaniu do roku 2017.

Podczas targów wzięliśmy udział w ciekawych konferencjach. Przedstawione zostały tematy np: Braki kierowców – tutaj również powiązany był temat kobiet w logistyce i transporcie- ukazanie pracy kierowcy w pozytywnym świetle również dla kobiet -przedstawienie branży jako przyjaznej rodzinie.

W przypadku kierowców w dalszym ciągu chodzi o image oraz poszanowanie ich pracy. Pamiętajmy o tym, że kierowcy powinni być traktowani po partnersku oraz że posiadają szeroką wiedzę, którą można wykorzystać w przedsiębiorstwie. W dalszym ciągu wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak ciężka jest to praca i że to dzięki kierowcom na półkach sklepów znajduje się jedzenie i inne artykuły. Z drugiej strony zaś, ważne jest aby kierowcy byli otwarci na nową wiedzę oraz szkolenia.

Trwa szeroka dyskusja na temat nowej nazwy stanowiska. Zamiast kierowca może np. Ekspert Drogowy?

Skupialiśmy się także na najnowszych rozwiązaniach z branży IT, m. in.: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, nie mniej jednak były dla nas również interesujące pozostałe zagadnienia, jak chociażby: monitoring, rozwiązania przetwarzania danych w oparciu o telematykę, oraz nowoczesne i jeszcze bardziej wydajne systemy integrujące wszystkie procesy logistyczne. Pozyskane wiedza oraz zdobyte kontakty pozwolą nam na szybszą transformację w firmę na poziomie logistyki 4.0. Naszym oczom nie umknęły również najnowsze trendy designerskie  w branży, oraz kierunek w jakim one zmierzają. Omawiane najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi staną się dla nas inspiracją do zmian i działania na tym polu.

Niezmiernie ważnym dla nas aspektem były wykłady takich firm jak np. Fraunhofer, oraz  rozmowy z przedstawicielami firm: ptv, krone, trans.eu, soloplan, heivision, jimilab, iconcox, instafreight.

Automotive

Branża Automotive charakteryzuje się bardzo rygorystycznym podejściem do przestrzegania ustalonych KPI (Key Performance Indicators). Z uwagi na bardzo ograniczone zapasy oraz dynamiczne zarządzanie produkcją, przestrzeganie KPI jest kluczową kwestią wg której oceniany jest operator logistyczny.

Prekursorem rozwiązań logistycznych w sektorze motoryzacyjnym jest firma Toyota, która jako pierwsza wprowadziła pojęcie just in time. Produkcja w systemie just in time pozwalała zmniejszyć zapasy międzyoperacyjne i wydajnie produkować tylko takie ilości towarów, jakie wcześniej zostały zamówione, a także zminimalizować marnotrawstwo i straty do których dochodziło w procesach produkcyjnych.

System stworzony przez Toyotę zaczął funkcjonować na całym świecie i stał się wzorem dla przemysłu samochodowego. Firma Ford wprowadził go w latach 90. XX w. a dziś stosuje go większość liczących się na rynku firm.

Toyota Production System, który z założenia pomaga pracownikom i kierownictwu w identyfikowaniu obszarów wymagających dokształcenia i poprawienia umiejętności, pozwolił na redukcję nadprodukcji, przy utrzymaniu jakości na jak najwyższym poziomie, spełnieniu oczekiwań klientów, i to mimo niskich kosztów.

Transport baterii i akumulatorów

Jednym z największych i najsilniejszych trendów jest dziś elektro-mobilność. Ze względu na ograniczone zasoby surowca w postaci ropy naftowej, który dotychczas napędzał gospodarkę  rynek wymusił trendy ukierunkowane na alternatywne źródła energii. Jednym z rozwiązań są wszelkiego rodzaju baterie oraz akumulatory, począwszy od starszych technologii opierających się na niklu oraz ołowiu poprzez najnowsze technologie czyli tzw. baterie litowo-jonowe, w których rolę elektrolitu stanowi pochodna litu. Większość urządzeń oraz pojazdów wyposażona będzie w akumulatory wielokrotnego użytku. W branży motoryzacyjnej producenci wychodzą na rynek z coraz szerszą ofertą pojazdów elektrycznych. Wszystko to powoduje, że zapotrzebowanie na akumulatory z roku na rok odnotowuje duży wzrost. Powstają nowe fabryki a rynek bardzo szybko się rozwija. Większość światowej produkcji ( ok. 80%)  znajduje się w Chinach. Jednocześnie  Polska staje się ważnym graczem na mapie Europy. Wiele globalnych  firm właśnie tutaj lokuje swoje fabryki aby produkować baterie.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom firma Logius świadczy usługi transportowe dla transportu akumulatorów wszelkiego rodzaju, na terenie całej Europy. Realizujemy zarówno Transporty FTL jak i LTL oraz przesyłki expressowe. Transporty realizowane są w oparciu o przepisu ADR głównie w przypadku transportu baterii litowo – jonowych a także w oparciu o przepisy szczególne wyłączające z pod ADR ( art. 298 oraz art. 598 konwencji ADR)

Realizujemy transporty następujących rodzajów baterii:

  • Akumulatory litowo – jonowe, Li-Ion
  • Akumulatory litowo-polimerowe Li-Po
  • Akumulatory ołowiowo-kwasowe (Akumulator Plantego)
  • Akumulator Niklowo – Kadmowy (Ni-Cd)
  • akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy(NiMH)
  • akumulator niklowo-cynkowy(Ni-Zn)

 

Numer ID

Właściwa Nazwa i opis wysyłki

Klasa ryzyka

UN2794Baterie, mokre, wypełnione kwasem8
UN2795Baterie, mokre, wypełnione roztworem alkalicznym8
UN2800Baterie, mokre, zabezpieczone przed wyciekiem8
UN3028Baterie, suche, zawierające wodorotlenek potasu 88
UN3090Baterie litowo-metalowe9
UN3091Baterie litowo-metalowe umieszczone w sprzęcie lub
baterie litowo-metalowe zapakowane ze sprzętem
9
UN3292Baterie, zawierające sod4.3
UN3480Baterie litowo-jonowe9
UN3481Baterie litowo-jonowe umieszczone w sprzęcie lub
baterie litowo-jonowe zapakowane ze sprzętem
9

Niektóre rodzaje baterii przedstawione powyżej można wysyłać na mocy wyjątków regulacyjnych, które nie wymagają pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi niebezpiecznych materiałów/towarów. Dodatkowo istnieją pewne rodzaje baterii (np. tradycyjne baterie z suchym ogniwem lub baterie alkaliczne w rozmiarach konsumenckich), które w ogóle nie podlegają regulacjom, pod warunkiem że są odpowiednio chronione przed zwarciem

 

JAK BEZPIECZNIE PAKOWAĆ I WYSYŁAĆ BATERIE

Transport urządzeń z bateriami litowymi

Baterie na bazie Litu, proporcjonalnie do jego ilości, posiadają znaczną ilość zmagazynowanej wewnątrz energii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia baterii lub zwarcia jej wyprowadzeń, energia ta może przekształcić się w znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić, w skrajnym przypadku, do zapłonu baterii i pożaru zawierającego ją urządzenia. W przypadku transportu drogowego baterii Litowych stosuje się przepisy ADR.

Z przepisów: IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (franc.: L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, drogowym i morskim wynika, że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych w urządzenia, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań.

Baterie powinny posiadać w specyfikacji technicznej MSDS (Material Safety Data Sheets) producenta informację o przejściu odpowiednich kwalifikacji UN (Part III, Sub-Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria) oraz informujące o ilość zawartego w nich litu. Na tej podstawie urządzenia z bateriami mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej kategorii transportowej. Szczególnie baterie mające powyżej 1g litu są towarem niebezpiecznym i podlegają specjalnemu traktowaniu w zakresie pakowania, oznaczenia opakowań oraz transportu. Drogą lotniczą baterie można transportować tylko w lotach cargo. Niedopuszczalne jest transportowanie uszkodzonych mechanicznie przesyłek z bateriami. Oznaczenia etykietami są wymagane, jeżeli w pojedynczej paczce znajdują się więcej niż 2 baterie litowe albo 4 cele litowe. Przesyłki powinny byc oznaczone etykietami zawierającymi odpowiednie informacje: jakiego rodzaju baterie zawierają (Lithium Metal Batteries, Lithium Ion Batteries) i jaki jest telefon (dostępny 24-ry godziny) w sprawie dodatkowych informacji na temat zawartości oznaczonej przesyłki.

Niniejsza informacja nie jest wykładnią obowiązujących przepisów i ma jedynie charakter informacyjny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymagania w tym zakresie podlegają ciągłym zmianom. Z aktualnymi wytycznymi można przykładowo zapoznać się na poniższych stronach Przewoźników i Producentów baterii.

Firma Logius realizuje transporty baterii w oparciu o przepisy ADR ( w przypadku baterii litowo jonowych) a także w oparciu o specjalne wyłączenia w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych oraz niklowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu!

Dział Handlowy

+48 666 173 470