Oferta współpracy

Gwarantujemy:

 

  • Współpracę oparta na partnerstwie
  • Całodobowe wsparcie spedytora
  • Ciągłość zleceń
  • Stałą praca przez cały rok
  • Możliwość przydzielenia karty paliwowej
  • Płaty każdy kilometr pusty/pełny wraz ze zjazdami do polski
  • Możliwość cotygodniowych zjazdów kierowców do polski
  • Przebieg od 10,000 km/m-c. do 12,000 km/m-c
  • Portal dla przewoźnika na którym przewoźnik w każdej chwili może sprawdzić swoje zlecenia, wystawić fakturę, sprawdzić płatność.
  • Comiesięczne raportowanie przebiegu współpracy: w raportach przewoźnik ma informację o ilości przejechanych kilometrów w miesiącu, ilości zleceń, kwoty frachtów, itp.
  • Możliwość samo-fakturowania czyli na podstawie zleceń i załączonych POD w portalu przewoźnika wystawimy fakturę w imieniu przewoźnika

 

Termin płatności:

 

  • 45 dni
  • 21 dni – 2% skonta
  • 14 dni – 3% skonta
  • 7 dni – 4% skonta

 

Stawki – ustalane indywidualne uzależnione od:

 

  • Systemu jazdy kierowcy (co ile kierowca zjeżdża do Polski)
  • Lokalizacji przewoźnika (gdzie auto ma zjeżdżać)
  • Taboru przewoźnika (colimulde, joloda, mega, standard)

 

Od przewoźników wymagamy:

 

  • OC przewoźnika na kwotę minimum 250 tys. €,
  • Licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego,
  • Ubezpieczenie kabotażowe na Niemcy na kwotę minimum 300 tys. €.
  • Pojazd z klasą emisji spalin Euro5, Euro6
  • GPS – wraz z udostępnieniem
  • Naczepa wyposażona w pasy, kątowniki oraz maty antypoślizgowe
  • Instalacja aplikacji na telefonie kierowcy przy pomocy której kierowca nadaje statusy oraz wysyła raport z rozładunku wraz ze zdjęciami POD

 

Procedura weryfikacji podwykonawców

 

 • Przed rozpoczęciem współpracy Podwykonawca – Przewoźnik jest zobowiązany przedstawić kopie dokumentów:
 • Wpis do rejestru Sądu Gospodarczego/KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
 • Aktualną polisę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika,
 • Licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego
 • Wypełnioną kartę dostawcy
 • Wypełnioną specyfikację pojazdu który zostaje przekazany do planowania