Transport intermodalny

Fracht Intermodalny, nazywany inaczej kombinowanym, to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź transportu. Polega na wykorzystaniu w przewozie ładunków kilku różnych sposobów transportu (np. połączenia transportu kolejowego z samochodowym) przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera.

Logius Logistics Solutions oferuje rozwiązanie intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego na służszym odcinku łańcucha dostaw oraz transportu drogowego jedynie na krótkim, ostatnim etapie dostawy do drzwi klienta.

Korzyści płynące z transportu intermodalnego:

  • OBNIŻENIE GLOBALNEGO KOSZTU PROCESU TRANSPORTOWEGO
  • ZAPEWNIENIE SZYBKIEGO I TERMINOWEGO DOSTARCZENIA ŁADUNKU
  • ZMIEJSZENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU
  • ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI JEDNORAZOWEGO PRZEWOZU WIĘKSZEJ PARTII ŁADUNKU
  • TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE