M.Gromanowski

Misją Logius jest pomoc klientom, w osiąganiu najwyższej efektywności logistycznej, poprzez tworzenie prostych a jednocześni efektywnych rozwiązań branżowych, na całym zintegrowanym łańcuchu dostaw.