M.Gromanowski

Misją Logius sp. z o.o. jest pomoc klientom, w osiąganiu najwyższej efektywności logistycznej, poprzez tworzenie prostych a jednocześni efektywnych rozwiązań branżowych, na całym zintegrowanym łańcuchu dostaw.