CRS

Transport i logistyka to główni konsumenci energii, dostawcy zatrudnienia i kluczowi partnerzy dla producentów przemysłowych oraz dla globalnego handlu. Biorąc pod uwagę tak istotną rolę w procesach gospodarczych, branża ta musi podołać różnym wyzwaniom ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wyzwania te nieodłącznym elementem strategii Firmy Logius. Jest to część naszej codziennej działalności przy realizowaniu różnych zadań z zakresu transportu drogowego, morskiego bądź lotniczego.

Najważniejsze cele, jakie stawiamy przed sobą, to zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialny biznes. Dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym społecznie operatorem logistycznym, który dba o partnerskie i etyczne relacje z naszymi współpracownikami, dostawcami, partnerami, klientami oraz lokalną społecznością.

Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności, wspierając różnego typu inicjatywy i przedsięwzięcia. Angażujemy się w akcje charytatywne oraz wspieramy młodych sportowców.

We wszystkich podejmowanych działaniach mamy na względzie troskę o środowisko naturalne. We współpracy z naszymi interesariuszami wybieramy cele zorientowane na ochronę środowiska. Poprzez ciągłe odmładzanie taboru transportowego dążymy do tego, aby ograniczać emisję zanieczyszczeń do naszego środowiska. Proces ten ma charakter ciągły.