Formularz dla przewoźników

Nazwa firmy (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Nr licencji

Data ważności licencji

Miasto (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Polisa OCP Wartość Data ważności

Nr telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Polisa OCS Wartość Data ważności

Rodzaj taboru

Wiek taboru

Kraje po których przewoźnik może jeździć

Dodatkowe informacje

Załączniki (polisa licencja) tylko jpg, jpeg max 2 MB

Zgoda (wymagana)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na moje zapytanie i przedstawienie mi oferty współpracy z firmą Logius sp. z o. o.