Korekta paliwowa

Korekta paliwowa to formuła automatycznej modyfikacji wysokości wynagrodzenia operatora logistycznego z tytułu wykonanych usług transportowych, stosownie do niezależnych od operatora logistycznego zmian cen oleju napędowego.

Najistotniejsze informacje dotyczące mechanizmu korekty paliwowej:

  • Korekta paliwowa odzwierciedla zmiany cen paliw,
  • Aktualny poziom ceny paliwa jest ustalany w oparciu o ceny hurtowe oleju napędowego w PKN Orlen i Grupy LOTOS,
  • Mechanizm korekty działa zarówno przy podwyżkach jak i przy obniżkach cen paliw,
  • Ustalenie wskaźnika paliwowego na kolejny miesiąc odbywa się z wyprzedzeniem (w 25 dniu kalendarzowym poprzedniego miesiąca) co pozwala na precyzyjne zaplanowanie kosztów wysyłek.

Aktualny wskaźnik korekty paliwowej w transporcie międzynarodowym:

  • Korekta paliwowa w %
  • Średnia cena hurtowa ON w PLN/m3