Transport intermodalny

Fracht Intermodalny, nazywany inaczej kombinowanym, to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź transportu. Polega na wykorzystaniu w przewozie ładunków kilku różnych sposobów transportu (np. połączenia transportu kolejowego z samochodowym) przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera.

Logius Logistics Solutions oferuje rozwiązanie intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego na służszym odcinku łańcucha dostaw oraz transportu drogowego jedynie na krótkim, ostatnim etapie dostawy do drzwi klienta.

Korzyści płynące z transportu intermodalnego:

  • Obniżenie globalnego kosztu procesu transportowego
  • Zapewnienie szybkiego i terminowego dostarczenia ładunku
  • Zmiejszenie ryzyka uszkodzenia towaru
  • Zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu większej partii ładunku
  • Troska o środowisko naturalne