Ubezpieczenie Cargo

Istotnym elementem związanym z przewozem towarów o wysokiej wartości jest Ubezpieczenie Cargo czyli ubezpieczenie sciśle transportowanego towaru.

Ubezpieczenie cargo doubezpiecza towar, którego wartosći nie pokrywa zwykła polisa oraz dodatkowo chroni przed zjawiskami i przyczynami , które wyłączone są z zakresu polis OCP czy też OCS.

Polisa ubezpieczenia cargo może objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym jak i śródlądowym. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru.

Bardzo ważnym aspektem jest bardzo precyzyjne wymienienie ryzyk oraz ich wyłączeń, które sciśle związane są z charakterystyką danego biznesu.

Wartość polisy ustalana jest procentowo od wartości przewożonego towaru. Czynnikiem wpływającym na końcowy koszt są również wyżej wspomniane adekwatne ryzyka i wyłączenia.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.