Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Warta)

Poniżej plik pobrania w wersji pdf Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Transportowego Warta. Które również stanowi integralną część zlecenia przewozu, które otrzymujecie Państwo od nas drogą e-mailową.

Pobierz PDF "Ogólne warunki ubezpieczenia"