Transport baterii i akumulatorów

maj 17 2019

Jednym z największych i najsilniejszych trendów jest dziś elektro-mobilność. Ze względu na ograniczone zasoby surowca w postaci ropy naftowej, który dotychczas napędzał gospodarkę  rynek wymusił trendy ukierunkowane na alternatywne źródła energii. Jednym z rozwiązań są wszelkiego rodzaju baterie oraz akumulatory, począwszy od starszych technologii opierających się na niklu oraz ołowiu poprzez najnowsze technologie czyli tzw. baterie litowo-jonowe, w których rolę elektrolitu stanowi pochodna litu. Większość urządzeń oraz pojazdów wyposażona będzie w akumulatory wielokrotnego użytku. W branży motoryzacyjnej producenci wychodzą na rynek z coraz szerszą ofertą pojazdów elektrycznych. Wszystko to powoduje, że zapotrzebowanie na akumulatory z roku na rok odnotowuje duży wzrost. Powstają nowe fabryki a rynek bardzo szybko się rozwija. Większość światowej produkcji ( ok. 80%)  znajduje się w Chinach. Jednocześnie  Polska staje się ważnym graczem na mapie Europy. Wiele globalnych  firm właśnie tutaj lokuje swoje fabryki aby produkować baterie.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom firma Logius świadczy usługi transportowe dla transportu akumulatorów wszelkiego rodzaju, na terenie całej Europy. Realizujemy zarówno Transporty FTL jak i LTL oraz przesyłki expressowe. Transporty realizowane są w oparciu o przepisu ADR głównie w przypadku transportu baterii litowo – jonowych a także w oparciu o przepisy szczególne wyłączające z pod ADR ( art. 298 oraz art. 598 konwencji ADR)

Realizujemy transporty następujących rodzajów baterii:

  • Akumulatory litowo – jonowe, Li-Ion
  • Akumulatory litowo-polimerowe Li-Po
  • Akumulatory ołowiowo-kwasowe (Akumulator Plantego)
  • Akumulator Niklowo – Kadmowy (Ni-Cd)
  • akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy(NiMH)
  • akumulator niklowo-cynkowy(Ni-Zn)

 

Numer ID

Właściwa Nazwa i opis wysyłki

Klasa ryzyka

UN2794Baterie, mokre, wypełnione kwasem8
UN2795Baterie, mokre, wypełnione roztworem alkalicznym8
UN2800Baterie, mokre, zabezpieczone przed wyciekiem8
UN3028Baterie, suche, zawierające wodorotlenek potasu 88
UN3090Baterie litowo-metalowe9
UN3091Baterie litowo-metalowe umieszczone w sprzęcie lub
baterie litowo-metalowe zapakowane ze sprzętem
9
UN3292Baterie, zawierające sod4.3
UN3480Baterie litowo-jonowe9
UN3481Baterie litowo-jonowe umieszczone w sprzęcie lub
baterie litowo-jonowe zapakowane ze sprzętem
9

Niektóre rodzaje baterii przedstawione powyżej można wysyłać na mocy wyjątków regulacyjnych, które nie wymagają pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi niebezpiecznych materiałów/towarów. Dodatkowo istnieją pewne rodzaje baterii (np. tradycyjne baterie z suchym ogniwem lub baterie alkaliczne w rozmiarach konsumenckich), które w ogóle nie podlegają regulacjom, pod warunkiem że są odpowiednio chronione przed zwarciem

 

JAK BEZPIECZNIE PAKOWAĆ I WYSYŁAĆ BATERIE

Transport urządzeń z bateriami litowymi

Baterie na bazie Litu, proporcjonalnie do jego ilości, posiadają znaczną ilość zmagazynowanej wewnątrz energii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia baterii lub zwarcia jej wyprowadzeń, energia ta może przekształcić się w znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić, w skrajnym przypadku, do zapłonu baterii i pożaru zawierającego ją urządzenia. W przypadku transportu drogowego baterii Litowych stosuje się przepisy ADR.

Z przepisów: IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (franc.: L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i podobnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, drogowym i morskim wynika, że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych w urządzenia, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań.

Baterie powinny posiadać w specyfikacji technicznej MSDS (Material Safety Data Sheets) producenta informację o przejściu odpowiednich kwalifikacji UN (Part III, Sub-Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria) oraz informujące o ilość zawartego w nich litu. Na tej podstawie urządzenia z bateriami mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej kategorii transportowej. Szczególnie baterie mające powyżej 1g litu są towarem niebezpiecznym i podlegają specjalnemu traktowaniu w zakresie pakowania, oznaczenia opakowań oraz transportu. Drogą lotniczą baterie można transportować tylko w lotach cargo. Niedopuszczalne jest transportowanie uszkodzonych mechanicznie przesyłek z bateriami. Oznaczenia etykietami są wymagane, jeżeli w pojedynczej paczce znajdują się więcej niż 2 baterie litowe albo 4 cele litowe. Przesyłki powinny byc oznaczone etykietami zawierającymi odpowiednie informacje: jakiego rodzaju baterie zawierają (Lithium Metal Batteries, Lithium Ion Batteries) i jaki jest telefon (dostępny 24-ry godziny) w sprawie dodatkowych informacji na temat zawartości oznaczonej przesyłki.

Niniejsza informacja nie jest wykładnią obowiązujących przepisów i ma jedynie charakter informacyjny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymagania w tym zakresie podlegają ciągłym zmianom. Z aktualnymi wytycznymi można przykładowo zapoznać się na poniższych stronach Przewoźników i Producentów baterii.

Firma Logius realizuje transporty baterii w oparciu o przepisy ADR ( w przypadku baterii litowo jonowych) a także w oparciu o specjalne wyłączenia w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych oraz niklowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu!

Dział Handlowy

+48 666 173 470